Khoá học này sẽ giới thiệu các ứng dụng mới của AI trong các lĩnh vực văn hoá nghệ thuật âm nhạc điện ảnh thời trang giáo dục y tế etc. Chúng ta sẽ chú trọng phân tích cách đặt vấn đề từ nhu cầu thực tế, cách thu thập dữ liệu từ “chuyên gia” trong ngành (hoặc thợ lành nghề), cách ứng dụng các công cụ AI vào để giải quyết các vấn đề và sáng tạo ra sản phẩm mới, đồng thời phân tích hiệu quả và lợi ích mà công cụ AI mang lại. 

Khoá học này không đòi hỏi kỹ năng lập trình hay Toán học, mà chủ yếu luyện kỹ năng sáng tạo, kết nối ý tưởng và cộng tác với những người làm AI.